Бидэнтэй хамтран ажиллах тухай

Манай компанитай хамтран ажиллахын тулд эхлээд нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэхийг зөвлөж байна.

Энэхүү санд бүртгүүлэх нь сонирхсон этгээдэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэх үйл явц нь энгийн хялбар, хугацаа бага шаардана.

  • Үндсэн мэдээлэл

  • Гэрчилгээг ар, өвөргүй скандсан pdf файл
  • Үйл ажиллагааны мэдээлэл

  • Зөвхөн pdf файл оруулна
  • Холбогдох мэдээлэл

  • Гүйцэтгэх захирлын мэдээлэл

  • Харилцах хүний мэдээлэл

  •  

© 2024 он. Хургатай Хайрхан. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.